Sweetbitter 2018
Sweetbitter 2018
English
60
7.0/10
TV-MA
آمریکا

1 نامزدی جایزه

یک زن جوان متوجه میشود که کار کردن به عنوان یک کارگر رستوران چه میزان میتواند سخت باشد و ….

درحال پخش